Jumat, 13 Juli 2012

semuanya pasti ad jalan selagi kita berusaha dan tidak putus asa

Selasa, 24 April 2012

Rabu, 07 Desember 2011

contoh soal UAN

CONTOH SOAL UJIAN NASIONAL

1.      Pada gambar berskala ukuran pada peta 4 mm mewakili 6 m dalam ukuran sebenarnya. Maka skala yang dipakai adalah …….
a. 1 : 15                 b. 1 : 150         c. 1 : 1500                   d. 1 : 15000                 e. 1 : 150000
2.    Jika x dan y memenuhi sistem persamaan  2 + 1 = 1 dan 1 _ 2 = 8 maka     1       = 
                                                                           x     y               x    y                    x + y
a. - 32                     b. 5¤6                 c. 6¤5                             d. 5                  e. 6
4.      Jika x2 – 2 ax + a2 – 1 = 0 maka x =
a.       (a2 – 1) atau (a2 + 1)                c. (1 – a2) atau (1 + a2)                        e. a atau a – 1
b.      2a atau –2a                             d. (a + 1) atau (a – 1)

Jumat, 28 Oktober 2011

soal matika non teknik

jika anda ingin soal matematika non teknik SMK XII
http://www.4shared.com/document/-2K9cKMZ/Soal_Matematika-MO_XII.html